Klimatsmart och hållbart – Vad kan jag börja med?

Att det finns en stark oro angående klimatförändringarna, råder det ingen tvekan om. Det kan jag se med tanke på de kommentarer som jag fått på mitt föregående inlägg om bränderna i Australien. De senaste dygnens regn har släckt några av de mindre bränderna i Australien och haft en dämpande effekt på andra. Faran är dock långt ifrån över. Värmeböljor väntas komma tillbaka! I dagarna har det fallit stora regnmängder som har orsakat stora problem i de extremt torra markerna. Träd har fallit, koalor har fått räddats undan vattenmassor och krokodiler motats bort. Det har också inträffat jordskred. Och som du säkert vet, så är det inte bara i Australien som har drabbats hårt av bränder! Under hösten 2019, har skogsbränder härjat i Amazonas regnskog och andra artrika livsmiljöer i Sydamerika, Centralafrika och Indonesien.

Att tänka klimatsmart och hållbart tror jag är vad de flesta vill göra, men att man känner sig villrådig, kanske maktlös och inte riktigt vet vad man kan göra mer än att källsortera. Det är lätt att känna missmod, desperation och frustration över hela klimatdebatten! Många uttrycker också att det inte spelar så stor roll vad den enskilde individen gör, så länge inget görs beträffande de verkligt stora klimatbovarna som Kina och USA till exempel!

Visst spelar det någon roll. All förändring börjar med att utgå ifrån sig själv. Men ingen förändring sker utan vilja, motivation, kunskap och inspiration! Vilja och motivation har jag och kunskap och inspiration är vad jag söker hela tiden. Jag kan inte vänta på att världens makthavare har några högre ambitioner. Hög tid att gå från tanke till handling! Många bäckar små gör en stor å.

Från tanke till handling

Världsnaturfonden (WWF) är en bra sida att gå in och söka information på! Du kan också stödja deras arbete genom att bli fadder!

Områden som WWF rekommenderar att börja med är:

Boende

Se över om du kan minska på elförbrukningen, och sänka värmen en aning hemma. Understöd grön el och utred om du kan ha miljövänligare uppvärmningsalternativ.

Mat

Den viktigaste och enklaste miljögärningen i matväg är att inte kasta bort mat. Köp inte mer än du behöver, för slänger du bort mat har alla utsläpp under matens produktionscykel (odling, förädling, transport) varit onödiga. Ät mindre mängd kött. Den största delen av matens utsläpp uppstår inom primärproduktionen, så kött har ett större klimatavtryck än vad spannmålsprodukter och grönsaker har. Vill du inte ge upp kött helt och hållet kan du till exempel välja närproducerat.

Transport

Det är bra att åka kollektivtrafik eller använda muskelkraft, cykla eller gå. Men framför allt är det viktigt att vi minskar på flygandet. Flyg inte så långt bort så ofta, och stanna längre om du en gång åker långt bort. Upptäck semesterpärlorna som finns lite närmare. Hashtagen #flygfritt2019 sprider sig redan i sociala medier, skulle du klara av den utmaningen?

Avfall och konsumtion

Att källsortera gör ju de flesta och åker till återvinningsstationer med det som inte går att återvinna hemma via hushållen. Det klart viktigaste för klimatets del är att konsumera mindre överlag, både kläder, prylar och teknikutrustning. Fundera om du kan låna eller hyra i stället för att köpa, och sköt om de saker du redan har! Reparera och lappa. Välj miljövänligt när du väl köper!

Det finns många informationskanaler – inte minst olika bloggar, om hur du blir en medveten konsument som har fokus på hållbarhet. Jag läser en del bloggar som ger mig både information och inspiration till att göra medvetna val. Min blogg kommer inte att ändra fokus på så sätt att jag enbart skriver om klimatfrågor och hållbarhet. Det finns så många som är bättre på det än vad jag är. Men de här frågorna är viktiga för mig och har egentligen alltid varit det, även om min medvetenhet om mitt eget klimatavtryck har ökat de sista två åren. Jag vill fortsätta att skriva om det som är mina ”hjärtefrågor” och som min blogg till stora delar handlar om: natur, djur, kost och motion. Men också om utflykter, resor, hem och trädgård! När jag skriver kommer jag förhoppningsvis att ha framtidstro och hållbarhet i mitt sinne! Många bäckar små gör en stor å.

Som blir till ett stort hav i bland annat vårt vackra Bohuslän! <3

Foto: Gunilla Johansson, Björholmen, januari 2019.

Kram Gunilla

2+